42 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ môn - khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (1962-2004)

321 August 31, 2017 0

Tác giả: Đỗ Duy Tính 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: ĐB

Trang: 5-7


Liên kết