50 năm phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại

333 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Bảo Châu 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 2

Trang: 1-6

Trước khi nước VNDCCH ra đời Việt nam có hai nền y học:đông y và tây y. Y học cổ truyền VN được phát triển song song với lịch sử VN. Y học hiện đại vào VN từ thế kỷ XVII. Trên cơ sở khoa học, thừa kế nghiên cứu YHCT, kết hợp YHCT và YHHĐ để xây dựng nền y tế VN phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Đã đạt được kết quả: Tăng cường khả năng phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân, cung cấp được những yếu tố cần thiết khác nhau, những kinh nghiệm thực tiễn khác nhau cho việc xây dựng nền y học VN kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.
Liên kết