85 trường hợp dị vật đường thở bỏ qua tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng I trong 14 năm (1985-1998)

322 August 31, 2017 1

Năm: 2001

Số: PB 4 - SĐB Hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19

Trang: 111-113

85 trường hợp dị vật đường thở bỏ qua đã được điều trị tại khoa TMH BV Nhi Đồng 1 trong 14 năm từ 1985 đến 1998; nam chiếm 60%, nữ chiếm 40%. Vị trí dị vật: phế quả phải 54,12%, phế quản trái 35,3%, khí quản 5,88%, thanh quản 4,7%. Dị vật thực vật: 56 trường hợp chiếm 65,88% trong đó hạt dưa 23, hạt đậu phộng 11, hạt mãng cầu 11. Dị vật động vật: 25 trường hợp chiếm 29,41% trong đó xương cá 14, xương gà 4, xương heo 3. Dị vật kim loại, chất dẻo, không xác định : 4 trường hợp chiếm 4,71.
Liên kết