Ảnh hưởng của artesunate trên một số quá trình sinh học ở gan chuột nhắt trắng

420 August 23, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Thị Xuyến 

Chuyên ngành: Hóa sinh

Năm: 1998

Số trang: 143 Tr.

Sodium Artesunate (SA) nồng độ 1-10 mM làm tăng tiêu thụ 02 và sản sinh CO2 của dịch đồng thể, ty thể, phân đoạn dịch nổi chứa microsom tế bào gan chuột và làm tăng quá trình peroxy hoá lipid màng ty thể và màng microsom tế bào gan chuột. Liều chết 50% chuột của SA theo đường tiêm phúc mạc 787,5 mg/kg thân trọng. SA không gây nhiễm kiềm chuyển hoá. Liều SA >200mg/kg thân trọng hoạt độ enzym GOT, GPT và GLDH tăng, hoạt độ ALP và G-GT không thay đổi, hoạt độ CHE giảm nhẹ. Liều SA >200mg/kg thân trọng gây tổn thương cấu trúc gan ở mức vi thể và siêu vi, chúng phù hợp với các biến đổi về hoạt độ một số enzym nguồn gốc gan trong huyết thanh.
Liên kết