Ảnh hưởng của chế phẩm núc nác đối với sự phát triển của sốc thực nghiệm

112 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Minh Thục Popyadin 

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1994

Số: 4

Trang: 6-8

Thí nghiệm 750 chuột lang có trọng lượng từ 250-300gr, chuột được gây mẫn cảm (MC) 3 lần bằng albumin lòng trắng trứng (ATT) kết tinh với tá chất Freund và được chia thành 5 lô: lô 1 gồm 15 chuột được MC bằng ATT, và không được nhận chế phẩm núc nác; lô 2: 15 chuột được MC bằng ATT trong 21 ngày kể từ khi bắt đầu MC; lô 3: chuột được dùng núc nác 3 lần, mỗi lần cách nhau một tuần kể từ ngày bắt đầu gây MC, liều 7,5 g/kg súc vật; lô 4: dùng núc nác một lần ở 2 liều 5 g/kg chuột, đưa vào ổ bụng một lần trước 4 giờ ở ngày thứ 21 khi tiêm liều quyết định kháng nguyên. Kết quả: ở lô 1 tất cả chuột đều bị sốc điển hình và chết; lô 2 100% chuột thoát chết; lô 3 có 86% chuột vẫn có cơn co thắt phế quản nặng và trung bình, 13,3% chuột ở tình trạng nhẹ, sau 3-8 phút chuột tỉnh lại dần và 100% chuột sống sau khi tiêm liều quyết định kháng nguyên; lô 4 có 80% chuột chết; lô 5 tất cả chuột bị choáng do co thắt phế quản sau 3 -5 phút 100% chuột bị chết.
Liên kết