Ảnh hưởng của kẽm trong quá trình thích ứng với hệ dạ dày ruột và một số phương diện trao đổi chất trong điều kiện thiếu dinh dưỡng calo protein

377 August 23, 2017 1

Tác giả: Đỗ Thị Kim Liên 

Chuyên ngành: Tiêu hoá

Năm: 1988

Số trang: 132 Tr.

Liên kết