Ảnh hưởng của núc nác đối với hoạt tính chức năng của các lymphocytes điều hoà miễn dịch ở các bệnh nhân dị ứng thể atopi

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Minh Thục Popyadin G.V 

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1994

Số: 4

Trang: 17-19

Xác định hoạt tính các lympho T điều hòa miễn dịch của các bệnh nhân (BN) dị ứng thể atopic, lympho bào được tách ra từ 15 ml máu ngoại vi của 32 người khỏe mạnh, 38 người hen phế quản thể atopi và 12 BN Polinose; các chế phẩm chiết từ vỏ cây núc nác (NN) với các nồng độ 150, 250, 500, 1000 mcg/ml. NN không gây ảnh hưởng trên hoạt tính (HT) chức năng của các lympho điều hoà của người khỏe mạnh, ở nồng độ 1000 mcg/ml NN làm giảm HT của các lympho-ức chế được mẫn cảm lớn Con A khoảng 2,7 lần. Ở BN thể Atopi, tác dụng của NN đối với các tế bào điều hoà miễn dịch: ở nồng độ 150 mcg/ml gây ảnh hưởng không đáng kể đối với các lympho bào. Khi nuôi cấy các lympho bào của BN hen phế quản thể Atopi cũng như BN Pollinose với NN ở nồng độ 250 mcg/ml xảy ra khuynh hướng là HT ức chế của các limpho bào trở về trạng thái bình thường. Ở nồng độ cao 1000 mcg/ml sẽ dẫn tới sự giảm HT ức chế của các limpho bào của BN dị ứng.
Liên kết