Ảnh hưởng của sữa bổ sung synbiotic đến nhiễm khuẩn tiêu hóa của trẻ 6-12 tháng tuổi ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

200 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Lân 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 1

Trang: 98-102


Liên kết