Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu dùng phổ biến trong nông nghiệp (Wofatox) đến động vật

242 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 6

Trang: 25-35

Bằng mô hình gây nhiễm độc cấp tính và mạn tính wofatox cho 240 chuột cống trắng chủng vistar, không phân biệt giống đực, cái, trọng lượng 130-160g qua đường uống. Wofatox ảnh hưởng đến cấu trúc hình thái các cơ quan nội tạng của chuột, ảnh hưởng đến chỉ số gián phân của tế bào gan và tế bào biểu mô tuyến libeccun ruột, đến số lượng tế bào gan 2 nhân, đến một số thành phần hóa học trong gan, đến khả năng tái tạo phục hồi gan.
Liên kết