Áp dụng các chỉ lâm sàng, xét nghiệm và DAS 28-CRP để đánh giá mức độ hoạt động ở bệnh viêm khớp dạng thấp

77 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 12

Trang: 5-8

 
Liên kết