Áp dụng các chỉ số lâm sàng, xét nghiệm và DAS 28-CRP để đánh giá mức độ hoạt động ở bệnh viêm khớp dạng thấp

549 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 12

Trang: 5-8

Liên kết