Áp dụng kỹ thuật miễn dịch gắn men (Elisa) trong chẩn đoán lao màng não ở trẻ nhỏ

264 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 4-9

Liên kết