áp dụng kỹ thuật miễn dịch gắn men(ELISA) trong chẩn đoán lao màng nào ở trẻ nhỏ

241 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 4-7

Liên kết