Arginaza và isoenzym lactat dehydrogenaza trong ung thư gan tiên phát ở Việt Nam

527 August 23, 2017 0

Tác giả: Hoàng Văn Sơn 

Chuyên ngành: Hóa sinh

Năm: 1985

Số trang: 124 Tr.

Nghiên cứu gây ung thư gan cho chuột cống bằng dietylnitrosamin và nghiên cứu gan người. Hình thái isoenzim LDH trong ung thư gan tiên phát ở người giống với gan phôi thai và khác rõ rệt gan trưởng thành của người bình thường. 4 tiêu chuẩn để chẩn đoán hepatom: giảm rõ rệt hoạt độ arginaza gan, có hình thái phân bố tương đối đều các isoenzim LDH huyết thanh, tăng rõ rệt LDH5, đặc biệt tỷ lệ LDH5/LDH1 đảo ngược rõ rệt. Hình thái isoenzim LDH trong ung thư gan tiên phát không giống hình thái trong một số loại ung thư khác. Trong hoàn cảnh hiện tại còn thiếu trang thiết bị và hóa chất có thể dùng kỹ thuật xử lý LDH bằng nhiệt độ, đơn giản hơn kỹ thuật điện di để nghiên cứu ung thư gan.
 
Liên kết