Ba hợp chất sterol và acid ursolic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae)

219 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2009

Số: 393

Trang: 33-36

Liên kết