Ba mươi năm hoạt động của khoa hồi sức cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai (1961-1991)

78 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Văn Đính 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1991

Số: 3

Trang: 1-2+9

Năm 1961 xuất phát từ nhu cầu thực tế phục vụ người bệnh, tổ cấp cứu A9 khoa Nội, BV Bạch Mai được thành lập dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Đặng Văn Chung chủ nhiệm khoa Nội. Năm 1977 tổ A9 trở thành khoa HSCC A9. Trong những năm đầu tiên tổ đã cấp cứu được 300 - 400 BN mỗi năm, tỉ lệ tử vong 30 - 40%, đến năm 1979 khoa đã cấp cứu cho 1036 BN, tỉ lệ tử vong 21,6%. Trong suốt thập kỉ 80, mỗi năm khoa cấp cứu cho 1200 - 1300 BN với tỉ lệ tử vong 16 - 17%. Kinh nghiệm xây dựng các kỹ thuật HSCC trong 30 năm qua đã cho thấy kỹ thuật hồi sức hô hấp, đặc biệt là hô hấp nhân tạo dài ngày là nền tảng của khoa HSCC, là kỹ thuật cứu sống được nhiều BN nhất. Công tác chỉ đạo ngành kết hợp với việc đào tạo xây dựng chuyên khoa cho các tỉnh đã được thực hiện liên tục. Công tác nghiên cứu khoa học cũng là một trong những điểm mạnh của khoa HSCC A9.
Liên kết