Bàn luận giải phẫu về một khả năng chia đôi một gan để ghép cho hai người (Kinh nghiệm lần đầu trình bày một poster)

148 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Văn Minh 

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 43-48

Từ khóa: giải phẫu ghép gan

Giới thiệu kinh nghiệm trình bày một poster trong hội nghị khoa học bàn luận giải phẫu học về khả năng chia đôi 1 gan để ghép cho 2 người. Tác giả đề cập đến một phương pháp đơn giản nhất là chia đôi gan thành hai mảnh ghép theo bình diện khe chính, hay lệch sang bên phải khe đó một chút, dành tĩnh mạch trên gan giữa cho nửa gan trái và cắt tĩnh mạch cửa trái, ống gan trái và ngành trái động mạch ở sát nguyên uỷ của chúng, phần còn lại liên tục với nửa gan phải. Kỹ thuật riêng đã được mô tả về mặt giải phẫu và những biến đổi giải phẫu của các tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch cửa, đường mật và ống mạch gan – có thể ảnh hưởng đến phương pháp đã được đưa ra xem xét, nhằm đề xuất những thay đổi kỹ thuật khi cần thiết. Sự hiếu biết cặn kẽ về giải phẫu trong và ngoài gan, cũng như việc thăm khám một cách có hệ thống các cấu trúc giải phẫu trước khi mổ là cần thiết để có một nhận định tốt hơn trong khi mổ.
Liên kết