Báo cáo điều trị 113 trường hợp chốc lở, viêm da nhiễm trùng bằng đông dược

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Văn Chất 

Tạp chí: Nội san Da liễu

Năm: 1966

Số: 1

Trang: 77-80

Liên kết