Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đánh giá tác dụng hỗ trợ của thuốc Haina trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus mạn (đề tài nhánh 3)

1280 August 31, 2017 3

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2004


Liên kết