Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đánh giá tác dụng hỗ trợ của thuốc Panacrin trong điều trị bệnh nhân ung thư dạ dày sau phẫu thuật cắt đoạn dạ dày (đề tài nhánh 2)

1349 August 31, 2017 4

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2004


Liên kết