Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đánh giá tác dụng hỗ trợ miễn dịch của thuốc Angala trong điều trị bệnh nhân ung thư vú bằng hóa chất (đề tài nhánh 1)

1100 August 31, 2017 1

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2004


Liên kết