Báo cáo tổng kết nghiên cứu tác dụng hỗn hợp dầu xả 30% điều trị bệnh ghẻ tại BV Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh

101 August 31, 2017 0

Tác giả: Huỳnh Văn Trượng 

Tạp chí: Nội san Da liễu

Năm: 1990

Trang: 75-80

Liên kết