Báo cáo về kết quả nghiên cứu vị thuốc "độc hoạt của Lai Châu"

97 August 31, 2017 0

Năm: 1990

Số: 61- 62

Trang: 19-30

Nghiên cứu 60 BN trên 16 tuổi bị bệnh khớp, được chia ngẫu nhiên vào 2 lô dùng thuốc TK1 và TK2 (TK1 ngoài thành phần TK2, có thêm 40mg độc hoạt trong 30g cốm). Kết quả: TK1 có tác dụng giảm đau rõ rệt đối với các bệnh khớp giai đoạn nhẹ, kém hoặc không có tác dụng với bệnh khớp giai đoạn nặng; tác dụng chống viêm yếu, do giảm đau nên có tác dụng phục hồi chức năng vận động, tác dụng phụ chủ yếu ở hệ tiêu hóa không nguy hại. TK2 có tác dụng giảm đau kém hoặc không có tác dụng với bệnh khớp giai đoạn nhẹ, không có tác dụng chống viêm, không gây tác dụng phụ. Vị thuốc "độc hoạt của Lai Châu" có hiệu quả nhất định trong điều trị bệnh khớp và an toàn, không có biến cố gì, phù hợp với nhận xét của một số lương y sử dụng vị thuốc này trên lâm sàng.
Liên kết