Bào chế các dạng thuốc cầm máu canxi anginat

184 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1985

Số: 2

Trang: 24-27+32

Nghiên cứu bào chế các dạng băng cầm máu, bột cầm máu, màng cầm máu, sợi cầm máu, dung dịch cầm máu từ canxi anginat sản xuất trong nước. Theo dõi tác dụng dược lý và lâm sàng của các dạng bào chế thuốc cầm máu trên chó và 15 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Quân Y 103. Kết quả: Các dạng bào chế đã đạt tiêu chuẩn về an toàn, vô trùng và vô khuẩn, có tác dụng cầm máu rõ rệt, chưa thấy gây độc tại chỗ và toàn thân. Bột cầm máu có tác dụng cầm máu rõ rệt tương đương với thuốc của nước ngoài. Dung dịch cầm máu có tác dụng đối với vết thương có diện tích rộng, gồ ghề, phủ kín được vết thương, tạo màng nhanh và có tác dụng tạo màng tân sinh nên canxi anginat có hoạt tính cao và mạnh hơn. Từ rong mơ (sargassum sp.) tại Nha Trang và Quảng Nam-Đà Nẵng đã điều chế thành công canxi anginat đạt tiêu chuẩn dược điển và điều chế một số dạng cầm máu trong điều trị và tự điều trị.
Liên kết