Bệnh lây qua đường tình dục ở gái massage vũ trường tại TP Đà Nẵng năm 1997

100 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thọ 

Tạp chí: Nội san Da liễu

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 26-28

Liên kết