Bệnh lý dạ dày tá tràng do thuốc chống viêm không steroid

69 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 33-39

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, nội soi dạ dày tá tràng (DD-TT) ở 178 bệnh nhân (BN) dùng thuốc chống viêm không steroid (CVKS) so sánh với 84 người chưa từng dùng thuốc CVKS. Kết quả: nhóm dùng thuốc CVKS có tỉ lệ tổn thương nội soi DD-TT nói chung: 86,0%; tổn thương dạ dày: 80,9% (22,5% loét); tá tràng: 29,2% (22,5% loét); (p<0,01 so với nhóm chứng). Tỉ lệ các triệu chứng lâm sàng gặp từ 11,8-42,7% (đau thượng vị, đầy bụng…). Các triệu chứng này có giá trị dự báo tổn thương. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thương DD-TT do thuốc CVKS: tổn thương DD-TT càng nặng nếu BN có các yếu tố sau: tuổi trên 60, nghiện rượu, nghiện thuốc lá; đang dùng thuốc CVKS, thời gian dùng thuốc CVKS kéo dài, liều thuốc CVKS cao. Không có mối tương quan giữa tổn thương DD-TT và các loại bệnh khớp, tỉ lệ nhiễm HP.
Liên kết