Bệnh máu và bệnh lơxêmi cấp sau các bệnh máu gặp tại Bệnh viện Việt Xô (từ 1/1980-6/1992)

113 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí Lê Quế 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 10-13

Nghiên cứu trên 193 bệnh nhân (BN) bị bệnh máu điều trị tại khoa Tiêu hóa và một số khoa khác của Bệnh Viện Việt Xô, từ tháng 1/1980 đến 6/1992. Kết quả cho thấy trong vòng 12 năm, số BN bị bệnh máu ở Bệnh Viện Việt Xô có xu hướng tăng. Lứa tuổi chủ yếu là 45-59, nam nhiều hơn nữ. Các bệnh hay gặp gồm ung thư và tiền ung thư, nhất là u hạch ác tính, hội chứng rối loạn sinh tủy, đa u tuỷ xương, lơxêmi cấp, lơxêmi kinh dòng hạt... Không gặp các bệnh bẩm sinh, di truyền. Tỉ lệ các lơxêmi cấp sau các bệnh về máu và cơ quan tạo máu (như suy tủy xương, hội chứng rối loạn sinh tủy, đa u tủy xương) khá cao: 59,18%. Thời gian sống của hầu hết các BN bị bệnh máu là tương đối ngắn, vì bệnh khó điều trị.
Liên kết