Bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc tại khoa Da liễu Bệnh viện Bạch Mai từ 1978 đến 1981

74 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1983

Số: 3

Trang: 47-51

Liên kết