Bệnh quanh răng trên bệnh nhân đái tháo đường

84 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Thực 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 18-20

Liên kết