Bệnh sán lá gan lớn ở trẻ em: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả phác đồ điều trị của Triclabendazole (TCZ) tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam từ 2005-2007

108 August 31, 2017 0

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 59-66

Liên kết