Bệnh sán máng do Schistosoma mekongi

136 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Vinh Hiển 

Năm: 1995

Số: 2

Trang: 47-50

Mục đích: thử tìm lại lịch sử của việc phát hiện bệnh sán máng do schistosoma mekongi và phỏng đoán xem bệnh có khả năng lan rộng không. Từ những năm 50 và 60 đến nay rõ ràng là các ổ bệnh có vẻ tập trung ở Lào dọc theo sống Kekong cho đến vùng Kratíe của Kampuchia. Schistosoma kekongi có đặc điểm về hình thể, về tính gây bệnh có giống Schistosoma japonicum phần nào, nhưng về mặt phân bố rõ là có giới hạn do sinh thái đặc biệt của vật chủ trung gian đặc hiệu Tricula (L.) aperta. S.mekongi đến nay chỉ tìm thấy ở các ổ nằm trên đoạn sông Mekong từ Vientiane đến Kratíe.
Liên kết