Biến chứng nhiễm khuẩn do tiêm khớp và tiêm phần mềm cạnh khớp tại tuyến dưới dưới được chẩn đoán và điều trị tại Khoa Khớp Bệnh viện Bạch Mai ( 9/2010-3/2011)

98 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội thấp khớp học Việt Nam (VRA) Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX, Nha trang, ngày 22-23/7/2011

Trang: 91-98

Liên kết