Biến đổi điện não thỏ dưới ảnh hưởng của viên tầm sa (vifata) điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng

112 August 31, 2017 0

Năm: 1994

Số: 77

Trang: 18-21

Nghiên cứu thực nghiệm trên thỏ với số lượng 9 con đực trưởng thành có thể trọng từ 2,5 kg trở lên, có kích thước hộp sọ tương đối lớn. Thỏ được nuôi trong 7 ngày, chọn thỏ ăn tốt, không có bệnh ngoài da, đường ruột để phẫu thuật đặt điện cực vào não. Kết quả: VIFATA đưa vào cơ thể thỏ theo đường miệng vào dạ dày gây biến đổi nhất định trên thành phần các sóng điện não. Thay đổi nhiều nhất là thành phần sóng den ta với chiều hướng tăng dần và đạt trị số cao nhất vào phút thứ 90, sau đó giảm dần về mức xuất phát. Về tập tính cơ thể quan sát được trạng thái ngủ ở các động vật thí nghiệm. Thỏ nằm yên, nhắm mắt, đầu gục sát bàn. Theo 2 chỉ số trên cho thấy Tầm Sa (viên vifata) có tác dụng an thần.
Liên kết