Biến đổi mô bậnh học của lách và tuyến ức ở chuột nhắt bị chiếu tia Gamma được uống dịch chiết toàn phần rễ cây Morinda

339 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1994

Số: 3

Trang: 32-36

Liên kết