Biến đổi nồng độ procalcitonine và một số cytokine ở bệnh nhân suy đa tạng sau bỏng

91 August 31, 2017 1

Năm: 2010

Số: 8

Trang: 47-51

Liên kết