Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm HIV chưa bị AIDS

81 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 46-48

Nghiên cứu 197 bệnh nhân nhiễm HIV chưa bị AIDS điều trị tại Khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho thấy đặc điểm lâm sàng thì nghèo nàn, các triệu chứng thường gặp là hạch to 28,4%, sẩn ngứa toàn thân 8,6%, ỉa lỏng kéo dài trên 1 tháng 8,1%, nấm Cadida miệng-họng 7,6%, Zona tái phát 6,6%. Thể trạng cơ thể và khả năng lao động của bệnh nhân ít bị ảnh hưởng. Hầu hết các xét nghiệm huyết học và sinh hóa trong giới hạn bình thường ở đa số bệnh nhân ngoại trừ huyết sắc tố giảm ở 48,7% bệnh nhân. Đáp ứng miễn dịch thường bị rối loạn, đối ngược với biểu hiện lâm sàng nghèo nàn của bệnh: số lượng TCD4 giảm mức độ nhẹ và vừa ở 65%, số lượng TCD8 tăng ở 78,7%, tỷ lệ TCD4/TCD8 giảm 98% bệnh nhân.
Liên kết