Bổ sung dẫn liệu về phân bố, đặc điểm sinh học và vai trò truyền bệnh của các loài muỗi thuộc phức hợp An.maculatus ở Việt Nam

456 August 31, 2017 3

Tác giả: Nguyễn Đức Mạnh 

Năm: 2005

Số trang: 51tr.

Thu thập các loài muỗi thuộc nhóm loài An.maculatus, từ các vùng đồi núi toàn quốc trong đó tập trung ở một số tỉnh Bắc Kạn, Hoà Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Bình, Thanh Hoá, xác định vị trí phân loại và vai trò truyền bệnh của các thành viên trong phức hợp An.maculatus và bổ sung một số dẫn liệu sinh học để có biện pháp phòng chống đối với các vecto thích hợp. Kết quả đã phân loại được các loài của An.maculatus. Muỗi này phân bố rộng rãi ở các vùng rừng núi toàn quốc. An.sawadwongporrni chiếm ưu thế ở vùng rừng núi từ Quảng Bình vào Nam. An.pseudowillmori và An. Willmori có mặt ở các tỉnh phía Bắc. An.dravidicus và An.notanandai có mặt rải rác ở một số địa phương. Các loài muỗi thuộc nhóm An.maculatus ưa đốt máu súc vật, trú đậu tiêu máu ngoài nhà. Các kiểu ổ bọ gậy của nhóm này đều có đặc điểm chung là nguồn nước thường trong, có ánh sáng. Các ổ nước ngầm đứng nhưng lưu thông là thích hợp cho tất cả các loài, riêng An.notanandai, An.sawadwongporni có thể sống ở các thuỷ vực nước chảy. Phát hiện được loài An.manatus truyền P.vivax ở Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà.
Liên kết