Bước đầu đánh giá biện pháp làm giảm tử vong do viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại cộng đồng

315 August 23, 2017 0

Tác giả: Hoàng Thị Hiệp 

Chuyên ngành: Bệnh học Lao

Năm: 1995

Số trang: 134 Tr.

Nghiên cứu tại huyện Thanh Oai, Thạch Thất Hà Tây, trong 3 năm. Kết quả: phác đồ xử trí nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) trẻ em do TCYTTG khuyến cáo là đúng đắn và phù hợp với nước ta. Tỷ lệ mắc NKHHC đến cơ sở y tế tăng từ 57,7% lên 71,8%, cán bộ y tế biết phân loại bệnh theo phác đồ tăng từ 44,6% lên 80%, chẩn đoán sai thấp 9% (nhóm chứng 50%), dùng kháng sinh không hợp lý giảm từ 84,3% xuống 44,4%, bệnh nhân viêm phổi nặng được chuyển lên tuyến trên tăng từ 79,6% lên 93,4% góp phần làm giảm tử vong. Giáo dục kiến thức cho bà mẹ đem lại những kết quả cụ thể: bà mẹ biết các dấu hiệu NKHHC ở huyện có tác động là 85% so với 78,4% ở huyện đối chứng. Bà mẹ biết khi nào cần đưa trẻ đi khám tăng từ 37,5% lên 64%. Tỷ lệ trẻ mắc NKHHC ở huyện có tác động thấp hơn nhóm chứng (27,5% so với 41,6%). Sử dụng kháng sinh không cần thiết khác nhau giữa 2 nhóm (38,6% so với 55,8%). So với nhóm chứng tử vong giảm rõ rệt, có ý nghĩa thống kê (1,20‰ và 2,69‰)
Liên kết