Bước đầu dánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp bằng rituximab (Mab thera)

98 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 7 (773)

Trang: 50-52

Liên kết