Bước đầu đánh giá một số yếu tố tiên lượng trong ung thư trực tràng

71 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 82-84

Nghiên cứu 261 BN được phẫu thuật trong số 442 BN ung thư trực tràng tại BV K từ 1984- 1995. Kết quả: tỷ lệ sống thêm 35,4%; các yếu tố như kích thước khối u, vị trí u chưa tạo ra sự khác biệt về thời gian sống thêm; tính chất di động của khối u và các giai đoạn Dukes A,B là những yếu tố tiên lượng tốt trong UTTT với p<0,05.
Liên kết