Bước đầu đánh giá rối loạn thông khí phổi trên bệnh nhân hen phế quản qua thể tích thở ra tối đa/ dây(vems) và lưu lượng trung bình thì thở ra ở 25% đến 75% của dung tích sống (CV)

118 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 55-59

Liên kết