Bước đầu khảo sát khả năng tăng sinh và biệt hóa của tế bào gốc tạo máu bằng kỹ thuật nuôi cấy tạo cụm

147 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 53-57

Liên kết