Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc dán nitroglycerrin

172 August 31, 2017 5

Tạp chí: Dược học

Năm: 2003

Số: 1

Trang: 15-18

Thuốc dán nitroglycerin 25 mg được nghiên cứu sản xuất bởi nguyên liệu: nitroglycerin 1% trong ethyl alcohol, propylene, glycerol, adipic acid, lauric acid, succinic acid, dibutyl sebacate, trietyl citrat, aceton, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, eudragit E 100, màng polyethylen terephtalat, biệt dược diafusor. Kết quả: thiết kế được dạng thuốc (dạng khung matrix), xây dựng công thức dùng chế tác khung matrix không dùng dung môi, chế tác lá thuốc dán với dược chất phân tán trong lớp dính, xây dựng được phương pháp định lượng nitroglycerin trong chế phẩm thuốc dán. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc dán: độ phóng thích dược chất, độ thấm qua da, độ dính, độ ổn định, độ kích ứng.
Liên kết