Bước đầu nghiên cứu nền dính cho dạng thuốc dán (patch)

53 August 31, 2017 0

Năm: 2002

Số: 3

Trang: 155-158

Nc thành công công thức cho nền dính của thuốc dán với thành phần cơ bản là các polymer eudragit và các chất hóa dẻo có khả năng đáp ứng yêu cầu của thuốc dán. Các eudragit E, eudragit L hay eudragit RS liên kết với chất hóa dẻo, chất liên kết mạnh và các tá dược khác tạo ra hệ thống xốp, dính. Nhờ khả năng thấm và giữ nước (chúng dùng được trong dung môi nước và dung môi hữu cơ) mà hệ trị liệu phù hợp với da và các chất dính sót lại trên da dễ được rửa sạch bằng nước.
Liên kết