Bước đầu nghiên cứu nhân giống sâm ngọc linh (Panax Vietnamensis) trên khay nhựa (phần I)

574 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 7-11

Liên kết