Bước đầu nghiên cứu tình trạng hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống

445 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 5 (763)

Trang: 29-32

Liên kết