Bước đầu nhận định giá trị chẩn đoán và tiên lượng ung thư phế quản của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ CEA (carcinoembryonic antigen)

94 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1989

Số: 2

Trang: 30-31+bìa 3

Mục đích: Tìm hiểu giá trị của phương pháp RIA-CEA trong ung thư phế quản, rút ra những ý nghĩa thực tiễn, và có thể đưa xét nghiệm trở thành thường quy. Đối tượng: Các bệnh nhân được chia làm 5 nhóm. Phương pháp: Dùng các biện pháp hiện có để xác định chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt ung thư phế quản. Lấy loại huyết thanh đem định lượng miễn dịch phóng xạ CEA tại khoa phóng xạ y học. Kết quả: Số bệnh nhân nghiên cứu theo tuổi và giới được tổng kết trong bảng 1, số bệnh nhân nghiên cứu theo nhóm bệnh được tổng kết theo bảng 2, đối chiếu kết quả RIA-CEA với nhóm bệnh được tổng kết trong bảng 3, mức độ tăng CEA máu trong ung thư phế quản được tổng kết trong bảng 4. Kết luận: RIA-CEA là phương pháp đối với bệnh nhân là rất đơn giản, cho kết quả nhanh và có độ tin cậy cao, có giá trị rất tốt để phát hiện ung thư phế quản, có thể áp dụng khám hàng loạt những đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện sớm KPQ. RIA-CEA cho những kết quả rất có giá trị cho việc tiên lượng ung thư phế quản, đặc biệt theo dõi sau mổ.
Liên kết