Bước đầu phân lập vi khuẩn helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết ở loét tá tràng ở bệnh nhân tại Viện Quân y 108

183 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 8

Trang: 52-55

Từ mảnh sinh thiết ở ổ loét tá tràng của 20 bệnh nhân được nuôi cấy, nhuộm Gram và thử test urease. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhuộm Gram dương tính 18/20 chiếm 90%, test urease dương tính 19/20 chiếm 95% và nuôi cấy dương tính 9/20 chiếm 45%. 9 chủng H.pylori nuôi cấy dương tính đều dương tính với oxidase, catalase, urease và alkalin phosphatase tests. Đồng thời cả 9 chủng đều nhạy cảm với ampicillin, cephalothin nhưng đề kháng với acid anlidixic, vancomycin, trimethoprim và polymycin B.
Liên kết