Bước đầu tìm hiểu mối liên quan của chlamydia trachomatis với bệnh viêm khớp phản ứng

78 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 35-38

Để tìm hiểu mối liên quan của Chlamydia trachomatis (CT) với bệnh viêm khớp phản ứng (VKPƯ) tác giả đã tiến hành nghiên cứu tỷ lệ kháng nguyên của Lipopoly saccharide (LPS), kháng thể lớp IgG đặc hiệu với CT và ADN của CT trong các loại bệnh phẩm máu, dịch khớp, nước tiểu của 52 BN VKPƯ được khám và điều trị tại khoa khớp BV Bạch Mai từ 2001-2003. Kết quả: 38,5% mẫu nước tiểu của BN VKPƯ có kháng LPS của CT. Kháng thể IgG đặc hiệu CT dương tính ở 44,2% mẫu huyết thanh và 34,6% mẫu dịch khớp. Đặc biệt ADN của CT đã được xác định trong 30% mẫu bệnh phẩm dịch khớp của các BN nghiên cứu.
Liên kết