Bước đầu xác định mối liên quan giữa kháng thể KT anti - CCP2 và một số yếu tố trong bệnh viêm khớp dạng thấp

90 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 57-63


Liên kết